EMULCUT/ISOPAL
Dolgoročne stabilne, emulzibilne, večnamenske obdeloavlne tekočine z odličnimi protikorozijskimi lastnostmi in visoko zmogljivostjo. Odvisno od izbire izdelkov, primeren za splošno obdelavo, brušenje in težke operacije. Posebno prilagojene tekočine za obdelavo aluminija za obdelavo aluminija z visoko vsebnostjo estra za doseganje izjemnih površinskih lastnosti.

ISOCOOL
Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, vodotopne večnamenske kovinske tekočine za splošno obdelavo in brušenje na železnih in delno neželeznih kovin.

ISOGRIND
Dolgoročno stabilno, brez mineralnih olj, tekočine, ki so topne v vodi, z odličnimi lastnostmi za mokro in izpiranje za večino postopkov mletja.