Negorljiva hidravlična olja tipa HFA

Za izpolnjevanje različnih zahtev na hidravličnih tekočinah je PETROFER razvil odlične rešitve za vodno hidravliko. Naši sodobni izdelki izpoljnjujejo najzahtevnejše tehnične in ekološke zahteve ter jih odobrijo znani proizvajalci originalne opreme. Dobavljamo mineralno olje na osnovi HFA-E tekočin in tekočine HFA-S.

Negorljiva hidravlična olja tipa HFC

Zaradi skrbnega izbiranja surovin naši izdelki HFC izpolnjujejo najvišje tehnološke zahteve. Že vrsto let se ULTRA-SAFE uspešno uporablja, zlasti v industriji tlačnega litja. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju z proizvajalci strojev in opreme, kot so:
Bühler, Frech, Colosio, IDRA, Bosch-Rexroth itd, so bila dosežena vsa pomembna potrdila.

Negorljiva hidravlična olja tipa HFD

Izdelki ENVOLUBRIC so sintetične brezvodne hidravlične tekočine s podobnimi hidravličnimi lastnostmi kot konvencionalna hidravlična olja.
Zaradi svoje sestave, izdelki ENVOLUBRIC kažejo odlično stabilnost proti staranju in hidrolizi, ter izjemne protikorozijske lastnosti. Zanj so značilni visoko plamenišče in visoka temperatura samovžiga.