REFRAKTOMETER
Za določevanje koncentracije z vodo mešljivih sredstev, npr. hladilno mazalnih tekočin, pralnih tekočin,….

KOLORIMETER
Absorbcijski kolorimeter za določevanje koncentracije z vodo mešljivih ločilnih sredstev, premazov.

NAPRAVA ZA MEREJENJE pH
Za takojšno električno merjenje vrednosti pH v vodnih sistemih.

TITRACIJSKE ENOTE
Titracijska enota za določevanje koncentracije čistilnih sredstev na vodni osnovi.

NAPRAVE ZA MERJENJE TRDOTE
Naprava (sistem Meinhardt) za določevanje kalilnega učinek kalilnih medijev v delovanju. Posebne rešitve za različna vprašanja v zvezi z odmerjanjem, testiranjem in spremljanjem vseh proizvodov.